Anunțuri ADL-ANMB

Aplicatie pentru burse sociale

Aplicatie pentru burse sociale

de către ADL Administrator-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 01.03.2016-15.03.2016 se va derula procedura IL-3.7-01 privind acordarea burselor sociale pentru studenţi, pentru semestrul II al anului universitar 2015-2016. Academia Navală va acorda 15 burse sociale pentru studenţii programelor de studii civile, cursuri cu frecvenţă, în raport cu criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conţinutul dosarului trebuie constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor în ANMB http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2015/RegBurseStudenti.pdf.
Dosarele conţinând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declaraţie pe propria răspundere, adeverinţe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului Facultatii.

NOTĂ: Studenţii de la frecvenţă redusă vor beneficia de bursă socială în anul universitar 2016-2017.