Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune examene 24.08 – 11.09.2020

Sesiune examene 24.08 – 11.09.2020

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți și masteranzi,

În perioada 24 august – 11 septembrie are loc sesiunea de examene de toamnă. La această sesiune, desfășurată online pe modelul sesiunii din vară, pot participa studenții restanțierii, precum și cei care doresc reevaluarea la anumite discipline. Pentru pregătirea în bune condiții a acestei sesiuni vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • Efectuarea tuturor sarcinilor școlare (teme de casă, referate, laboratoare, proiecte etc.), în conformitate cu precizările cadrelor didactice; este responsabilitatea fiecăruia să știe de îndatoririle ce îi revin, iar cadrele didactice vă stau la dispoziție pentru consiliere (de preferat pe email în această perioadă);
  • Achitarea taxelor de susținere a restanțelor, acolo unde este cazul (restanțe ale studenților de anul 4, restanțe din ani anteriori pentru studenții de anii 2 și 3 sau examenele de reevaluare indiferent de anul de studii); taxele se achită online
  • Pentru nelămuriri privind situația școlară și alte probleme administrative vă puteți adresa secretariatelor facultăților, astfel: Facultatea de Inginerie Marină – secretariat.fim@anmb.ro, Facultatea de Navigație și Management Naval – secretariat.fnmn@anmb.ro.

FOARTE IMPORTANT: Pentru absolvenți, studenții de anul 4 și masteranzii care vor deveni absolvenți în urma sesiunii – începând cu data de 14 septembrie se desfășoară examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie.

Mult succes în pregătirea examenelor.