Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene 14-17 septembrie

Sesiune specială de examene 14-17 septembrie

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

În conformitate cu prevederile Regulamentului activității profesionale a studenților, Consiliul de Administrație al ANMB a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene cu taxa pentru studenti/masteranzi restantieri, in vederea acumularii numarului de credite necesar promovarii in anul urmator.

Participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ (efectuarea tuturor laboratoarelor și temelor de casă, predarea proiectelor de curs, etc.) prevazute in fisa disciplinei.

Numărul maxim de examene care poate fi susținut de un student în sesiune specială este 5Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:
- depunerea online a cererilor de examinare (secretariat.fim@anmb.ro, respectiv secretariat.fnmn@anmb.ro): 10-11 septembrie (pana la ora 12).
desfășurarea sesiunii de examene: 14-17 septembrie (conform planificarii care va fi afisata pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene.html).