Anunțuri FNMN

Organizarea practicii studenţilor

Organizarea practicii studenţilor

de către Băutu Andrei-
Număr de răspunsuri: 0

Stimati studenti,

Avand in vedere ca dupa semestrul 2 urmeaza perioada de practica in domeniu/specialitate, va reamintim cateva aspecte.

Studentii FNMN pot sa efectueze stagiile de practica in trei moduri: in centrele de practica organizate de ANMB, la agenti economici din domeniul naval sau prin recunoasterea voiajului international. Indiferent de modul de efectuare al practicii, promovarea disciplinei Practica este conditionata de prezenta studentului la Colocviu.

Studentii pot efectua practica in centrele de practica organizate de ANMB, in timpul semestrului si in perioada de practica, conform planificarilor de la departamente. Studentii care lipsesc sau care nu sunt programati in aceste perioade, trebuie sa efectueze practica prin conventie individuala sau voiaj international (adica nu se asigura recuperari). In prima zi de practica, studentii se prezinta la centrul de practica la ora 9, avand asupra lor foi albe si instrumente de scris.

Studenţii care au efectuat voiaj internaţional aprobat pot beneficia, la cerere, de recunoasterea practicii la bord prin depunerea la secretariat a unei cereri. Tipizatul pentru cerere este pe situl ANMB: https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/practica.html.

Studenţii pot efectua practica la agenti economici din domeniul naval prin depunerea la secretariat (in 3 exemplare, înainte de efectuarea practicii) a conventiei individuale de practica, semnata de student, aprobata de agentul economic si din care sa reiasa o perioada de practica de 15 zile lucratoare. Dupa finalizarea stagiului de practica, studentul trebuie sa solicite agentului economic eliberearea unei Adeverinte de practica. Tipizatul pentru conventie si adeverinta sunt pe situl ANMB: https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/practica.html.