Anunțuri ADL-ANMB

Semnarea contractelor de studii si plata ratei din taxa de studii

Semnarea contractelor de studii si plata ratei din taxa de studii

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimati studenti,

Va reamintim ca vineri (30 octombrie) este termenul pentru semnarea contractului anual de studii. Conform art. 2, al. 5 din Regulamentul Activitatii Profesionale a Studentilor, nesemnarea contractului anual de studii în prima lună a anului universitar atrage după sine exmatricularea studentului. Contractul poate fi completat si semnat online pe pagina https://adl.anmb.ro/contract/

De asemenea, vineri (30 octombrie) este termenul pentru achitarea primei rate din taxa de studii (respectiv, rata a doua pentru anul 1), conform contractelor de studii in vigoare. Conform art. 39, al. 7 din Regulamentul Activitatii Profesionale a Studentilor, neachitarea la termenele stabilite a ratelor taxei de scolarizare atrage după sine exmatricularea studentului.

Taxa de studii se poate achita prin transfer bancar (de la orice banca) cu urmatoarele date:
destinatar: Academia Navala
cont IBAN: RO74 TREZ 2312 0F33 0500 XXXX
cod fiscal: 4515484
mentiuni: numele studentului, grupa de studii si ce reprezinta suma (ex. rata 2 din taxa de studii).

Nota: Acest mesaj este trimis tuturor studentilor, indiferent de situatia semnarii contractului de studii. Daca ati semnat contractul online, atunci puteti sa verificati stadiul lui pe situl ADL, la adresa https://adl.anmb.ro/contract/

Nota: Acest mesaj este trimis tuturor studentilor, indiferent de situatia achitarii taxelor. Puteti sa verificati situatia taxelor achitate de dumneavoastra pe situl ANMB, la adresa http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/taxe/