Anunțuri ADL-ANMB

Comunicarea cu secretariatul facultății

Comunicarea cu secretariatul facultății

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți,

Pentru o bună comunicare între dumneavoastră și facultatea la care sunteți înmatriculat, vă rugăm să folosiți numai numerele de telefon și adresele de email ale secretariatului facultății, astfel:

  • Facultatea de Inginerie Marina
    • email: secretariat.fim@anmb.ro
    • telefon: 0241626200 int. 0112 (secretariat decanat), int. 0114 (secretariat pentru studenții ENC si masteranzii SEN) sau 0180 (secretariat pentru studentii  EC, NHEN, ENM si masteranzii OCSEN)
  • Facultatea de Navigație și Management Naval
    • email: secretariat.fnmn@anmb.ro
    • telefon: 0241626200 int. 0191 (pentru studenții NTMF) și 0117 (pentru studenții IMNP și masteranzi SN, OH, MSL și IMNP)

Solicitările de adeverințe, cererile către decan, solicitările de informații, contractele de studii etc. trebuie transmise doar secretariatului facultății, pentru a fi înregistrate și înaintate structurilor competente. Aceste documente NU vor fi prelucrate daca sunt trimise direct către alte departamente din ANMB (relații publice, contabilitate, rectorat, etc).