Anunțuri ADL-ANMB

Mobilitati de studii Erasmus+ pentru semestrul 2

Mobilitati de studii Erasmus+ pentru semestrul 2

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimaţi studenţi,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 17 noiembrie–4 decembrie, Biroul Programe și Relații Internaționale al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” va demara procedura de selecţie a studenţilor (militari și civili) pentru mobilităţile de studiu din semestrul al II-lea (SMS).

Pe fondul pandemiei de COVID 19 procedura se va derula strict online (toate documentele vor fi trimise electronic).

Calendarul procesului de selecție a candidaților este următorul:

 • 17–27 noiembrie - înscrierea candidaţilor prin trimiterea unei cereri către decan (modelul pentru FIM și FNMN se gasesc pe pagina https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#documente) pe adresa de email a secretariatelor (secretariat.fim@anmb.ro, respectiv, secretariat.fnmn@anmb.ro)
 • 3 decembrie - susținerea probei de competențe lingvistice online (testare limba engleză);
 • 4 decembrie - afișarea rezultatelor pe site-ul ANMB.

În funcție de evoluția pandemică COVID-19 și de disponibilitatea universităților partenere, modul de desfășurare al mobilităților de studiu pot fi:

 • mobilitate în format fizic (participantul se deplaseaza în ţara gazdă pentru a urma activităţile de studiu/practică la instituţia/organizaţia gazdă şi primeşte finanțare în cadrul programului Erasmus+);
 • mobilitate în format virtual (participantul rămâne în ţara de origine și urmează activităţi de învăţare online oferite de instituţia/organizaţia din ţara gazdă și NU primește finanțare în cadrul programului Erasmus+);
 • mobilitatea combinată (blended mobility) (participantul se deplasează în țara gazdă pentru a urma activitatile de studiu/practică în format fizic sau în format fizic şi online şi primeste finanțare în cadrul programului Erasmus+).

Pentru detalii suplimentare privind implementarea programului Erasmus+ în ANMB, puteți solicita informații prin email erasmus@anmb.ro sau puteti accesa Ghișeul virtual Erasmus+ în fiecare zi de miercuri, între orele 11.00–12.00. În același timp vă invităm să vă abonați la pagina de Facebook Erasmus+ https://www.facebook.com/ErasmusPlusANMB/ pentru a vă informa despre implementarea acestui program în cadrul ANMB.

Vă mulțumim și vă așteptăm să aplicați pentru finanțarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+!

Universitățile partenere:

 • Academia Navală "Nikola Vaptsarov", Bulgaria
 • Universitatea "Anghel Kancev" din Ruse, Bulgaria
 • Colegiul Maritim Liepaja, Letonia
 • Universitatea din Ljubljana, Slovenia
 • Universitatea Piri-Reis, Istanbul, Turcia
 • Academia Maritimă din Lituania, Lituania
 • Universitatea din Muntenegru, Muntenegru
 • Universitatea Naţională ”Odessa Maritime Academy”, Ucraina
 • Military University of Technology (MUT), Polonia