Anunțuri FNMN

Burse de studiu Erasmus+ la Universitatea Piri-Reis (specializarea NTMF)

Burse de studiu Erasmus+ la Universitatea Piri-Reis (specializarea NTMF)

de către Băutu Andrei-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 15-30 iunie 2016, Facultatea de Navigație și Management Naval organizează concursul de selecție pentru acordarea burselor de studii Erasmus+ la Universitatea Piri Reis, pe semestrul 1 din anul universitar 2016-2017. La concurs se pot înscrie studenții din anii 1 și 2 de la programul de studii Navigație și Transport Maritim și Fluvial.

Concursul se desfășoară după următorul calendar:

  • 15-28.06.2016 – Înscrierea studenților prin depunerea dosarelor de concurs
  • 29.06.2016, ora 10 – Susținerea probei de cunoștințe de limba engleză
  • 30.06.2016, ora 10 – Susținerea interviului în prezența comisiei de selecție
  • 30.06.2016, ora 12 – Anunțarea rezultatelor

Pentru înscrierea la concurs, studenții trebuie sa depună la Secretariatul Decanatului (sala L-P09) un dosar ce cuprinde următoarele documente:

  • Cerere pentru participarea la mobilitatea de studiu aprobată de Decanul facultății (anexa)
  • Scrisoare de motivație adresată comisiei de evaluare (anexa)
  • Curriculum vitae (format Europass) cu fotografie color (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose)
  • Recomandare din partea îndrumătorului de grupă

Ierarhizarea candidaților se realizează pe baza mediei obținute la sesiunea de examene din iarnă (cu ponderea 60%) și a notei la testul de limba engleză (cu pondere 40%). Pentru a fi selecționat studentul trebuie să fie declarat „ADMIS" la interviu.

Tipizatele pentru completarea dosarului de concurs se gasesc in fisierul atașat acestui mesaj.