Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială pentru studenţii din anii terminali

Sesiune specială pentru studenţii din anii terminali

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu prevederile art. 30 al. (2) din Regulamentului activitatii profesionale a studentilor, Consiliul de administrație a aprobat organizarea unei sesiunii speciale de examene în regim cu taxă (150 lei/examinare) pentru studenţii restanțieri din anii terminali (anul IV – studii universitare de licență, anul II – studii universitare de master).

Participarea la examene este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină.

Perioada de organizare şi desfăşurare a sesiunii speciale:

  • 17.06-18.06.2019 ora 12 - perioada de înscriere pentru sesiunea de examene, pe baza unei cereri personale
  • 21.06-02.07 perioada de desfăşurare a sesiunii de examene

Pentru inscriere la sesiunea speciala, studentii/masteranzii vor depune la secretariat cate o cerere (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/avizier/2020/Cerere_examinare_sesiune_speciala.pdf) pentru fiecare disciplina la care solicita examinarea. Cererea si dovada platii taxei de examinare pot fi depuse la secretariatul facultatii in format fizic sau trimise pe email (pana vineri la ora 12) la secretariat.fim@anmb.ro (pentru studentii FIM) sau secretariat.fnmn@anmb.ro (pentru studentii FNMN).