Anunțuri FIM

Reecrutare cadeti mecanici firma NYK

Re: Reecrutare cadeti mecanici firma NYK

de către Popa Adrian-
Număr de răspunsuri: 0

Buna ziua,

Studentii anului 3 mecanici sunt invitati de catre firma AB Crewing sa participe in data de 19.01.2022 incepand cu ora 15.30 la videoconferinta online in care vi se vor da mai multe detalii despre acest program de cadetie.

Videoconferinta va avea loc online la urmatorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU4NDIwN2YtMGRkYi00MDI5LTk5ODItYzk1ZjYzNmFmM2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2aecff-bc6d-4032-9161-fe56057fd193%22%2c%22Oid%22%3a%22f208cee8-f788-4e9b-8d86-aff1df5d2590%22%7d