Anunțuri ADL-ANMB

Sesiuni speciale

Sesiuni speciale

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu prevederile Regulamentului activitatii profesionale a studentilor, Consiliul de Administratie al ANMB a aprobat desfasurarea unor sesiuni speciale de examene (restante) cu taxa (150 lei/examinare) pentru studentii/masteranzii care se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

1. Sesiune de examene pentru studentii aflați în prelungire de școlarizare un semestru:
- perioada desfășurării sesiunii: 07-18 februarie
- condiții de participare: îndeplinirea obligațiilor școlare stabilite în fișa disciplinei
- examinările la disciplinele din anul IV se vor desfășura fără taxa, iar cele din anii anteriori se vor desfășura în regim cu taxa (150 lei/examinare)
- recuperarea laboratoarelor neefectuate trebuie achitată

2. Sesiune specială de examene pentru masteranzii în anul 2 de studii și pentru studenții aflați în prelungire de școlarizare un semestru:
- perioada de depunere a cererilor de examinare: 17-18 februarie
- perioada desfășurării sesiunii: 21-24 februarie
- condiții de participare: îndeplinirea obligațiilor școlare stabilite în fișa disciplinei
- examinările se vor desfășura în regim cu taxa (150 lei/examinare)
- recuperarea laboratoarelor neefectuate trebuie achitată