Anunțuri ADL-ANMB

Burse sociale pe semestrul 2

 
Imaginea ADL Anunturi
Burse sociale pe semestrul 2
de către ADL Anunturi- marți, 8 februarie 2022, 10:14
 

Academia Navală acorda 12 burse sociale pe semestrul 2, pentru studentii programelor de studii de licenta la sectia civila. Bursele se acorda pe criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html), dosarul trebuie sa contina cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative (tipizate pentru documente se gasesc in anexele regulamentului).

Dosarele se trimit inițial în format electronic, prin email, pana pe 25 februarie la secretariatele decanatelor (secretariat.fnmn@anmb.ro pentru studentii FNMN, respectiv secretariat.fim@anmb.ro pentru studentii FIM). Documentele originale vor fi predate ulterior în format fizic la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM).