Anunțuri FNMN

Burse de performanta si speciale

Burse de performanta si speciale

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Dragi studenti,

Consiliul de administratie al ANMB a decis acordarea de burse de performanta si speciale pentru studenti. Acestea se vor acorda la finalul anului universitar 2022-2023 pe baza rezultatelor pe care studentii le vor obtine in acest an universitar.

Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor care au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare, au obținut brevete, au publicat articole științifice, au participat la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice.

Bursele speciale se acordă pentru rezultate deosebite la manifestările cultural-artistice sau sportive reprezentând Academia Navală sau România sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat deosebite.

Pentru mai multe informatii, puteti consulta regulamentul de acordare a burselor pe pagina https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/proceduri_regulamente/regulamente.html