Anunțuri ADL-ANMB

Inscriere cursuri IMO

Inscriere cursuri IMO

de către Lupu Sergiu-
Număr de răspunsuri: 0

STIMATI STUDENTI,

Vă aduc la cunoștință că în perioada 19.11.2023 – 26.01.2024, în cadrul Academiei Navale se fac înscrieri pentru cursul IMO Basic necesar obținerii carnetului de marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant (documente emise de către ANR).

Acest curs este organizat în parteneriat cu CERONAV Constanța și se adresează studenților ANMB care doresc să efectueze stagiul de pregătire practică la bordul navelor comerciale.

Cursul presupune 2 etape:

-      Etapa inițială de instruire - se va organiza și desfășura în cadrul ANMB în semestrul al II-lea și presupune achitarea în contul ANMB a taxei de înscriere în valoare de 900 lei;

-      Etapa ulterioară de examinare și certificare – se va organiza și desfășura în cadrul CERONAV Constanta, pentru care veți achita o altă taxă la casieria CERONAV (valoarea taxei de evaluare și certificare o regăsiți în Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 716/03.07.2017, pagina 5 poziția 17);

Pentru a vă putea înscrie ONLINE, trebuie să parcurgeti următorii pași:

1 – Efectuați plata taxei de înscriere/instruire în valoare de 900 lei în contul Academiei Navale, la orice banca prin: ordin de plată sau online/mobile banking.

Numărul contului ANMB în care veți face viramentul îl găsiti pe site-ul www.anmb.ro.

La detalii privind plata trebuie să specificati “taxa inscriere IMO-Basic pentru studentul ... (numele si prenumele)”

2 – Trimiteți un e-mail la adresa secretariat.fcru@anmb.ro care va avea următorul conținut:

Prin prezentul email solicit inscrierea la cursul IMO-Basic, datele personale fiindu-mi urmatoarele:

-      Nume si prenume: …………..

-      Prenumele tatalui: ……………..

-      Codul numeric personal (CNP): …………

-      Cartea de identitate seria………….. nr……………

-      Student in grupa:………………..

-      Telefon mobil:……………….

-      Adresa de email:…………………..

 

OBLIGATORIU!!!! - Anexati la acest email copia cărții de identitate și dovada plății taxei de înscriere/instruire, ambele în format PDF.

Fără aceste 2 pdf-uri înscrierea nu se va putea efectua!

 

ATENTIE ! – Prin transmiterea pe email a acestei solicitari, vă exprimati acordul privind prelucrarea datelor personale în vederea inscrierii la acest curs, precum și a susținerii evaluării în cadrul CERONAV.