Anunțuri ADL-ANMB

Selectie ERASMUS+

Selectie ERASMUS+

de către Cucu Marius-
Număr de răspunsuri: 0

Dragi studenți,

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 10.11.2023 – 17.11.2023 Biroul ERASMUS+ al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" va demara procedura de selecție a studenților (militari și civili) pentru mobilitățile de studiu din al doilea semestru al anului universitar 2023-2024 (SMS).

Pentru studenții interesați Biroul Erasmus+ va organiza în data de 14.11.2023, ora 13:30, în sala S3, pavilion CI, et. 2, un workshop de informare pentru a descoperi beneficiile accesării unei Burse Erasmus+.

Calendarul procesului de selecție a candidaților este următorul:

•    10.11 – 17.11 Etapa 1 (preselecție) – exprimarea intenției de participare prin depunerea unei cereri la biroul Erasmus+ sau transmiterea acestora pe adresa de email erasmus@anmb.ro; (cererea se regăsește pe pagina

https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#documente)

•    17.11 – 24.11- Validarea cererilor și ierarhizarea aplicațiilor în funcție de medie, recomandări, participări anterioare la program, etc.;

•    24.11-29.11 - Repartizarea studenților declarați admiși pe centre în funcție de locurile disponibile și oferta educatională a universităților partenere

•    15.12 (civili şi militari)  anuntarea rezultatelor;

Pentru detalii suplimentare  privind implementarea programului Erasmus+ în ANMB, puteți solicita informații prin email erasmus@anmb.ro sau va puteti prezenta la Biroul Erasmus+ în fiecare zi, între orele 13.00 – 15.00. În același timp vă invităm să vă conectați la pagina de Facebook Erasmus+ a ANMB https://www.facebook.com/ErasmusPlusANMB/ pentru  a vă informa despre implementarea acestui program în cadrul ANMB.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu aplicații pentru finanțarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+!

Selectie Erasmus