Anunțuri FIM

Aplicatii pentru burse sociale, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Aplicatii pentru burse sociale, semestrul I, anul universitar 2017-2018

de către Clinci Cătălin-
Număr de răspunsuri: 0

ANUNŢ

APLICAŢII PENTRU BURSE SOCIALE

 

În perioada 02.10.2017 - 20.10.2017 se va derula procedura PO 7.2-05 privind acordarea burselor sociale pentru studenții F.I.M. – studii de licența, cu frecvența și cu frecvența redusa, pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018. Academia Navala va acorda 15 burse sociale pentru studenții programelor de studii civile, cursuri cu frecvența și cu frecvența redusa, in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi valabil din anul universitar 2016-2017”. Conținutul dosarului trebuie constituit in conformitate cu prevederile regulamentului menționat anterior, care este disponibil pe site-ul ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2016/RegBurseStudenti.pdf).

Dosarele conținând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului (pavilionul L I – parter, sala LIp - 11).

 

 

                                                                                                                      DECANAT