Anunțuri FIM

Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I

 
Imaginea Clinci Cătălin
Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I
de către Clinci Cătălin- joi, 5 octombrie 2017, 13:45
 

ANUNȚ

 

În atenția studenților anul I ai Facultății de Inginerie în Marină,

 

            În cazul în care vă aflați în una din următoarele situații:

                        a. Ați obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1,2 sau 3 la olimpiade internaționale de științe;

                        b. Ați obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1,2 sau 3 la olimpiade naționale de stiințe,

            vă rugăm să contactați Secretaritul Facultății (Sala LI - P11), până la data de 09.10.2017, ora 10.00.

            Studenții care se află în situațiile enumerate anterior sunt candidați eligibili pentru finanțarea prin programul de granturi pentru cercetare și inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I".

 

            05.10.2017                                                                                        DECANAT