Ştiri ADL-ANMB

Inscrieri cursuri IMO Basic 2020

 
Imaginea Popa Adrian
Inscrieri cursuri IMO Basic 2020
de către Popa Adrian- marți, 5 noiembrie 2019, 09:33
 

In perioada 18 Noiembrie 2019 – 17 Ianuarie2020 , în cadrul Academiei Navale se fac înscrieri pentru cursurile IMO Basic, necesare obținerii carnetului de marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant. Aceste documente sunt emise de către Autoritatea Navala Română şi sunt obligatorii pentru studentii care doresc să efectueze stagiul de pregătire practică la bordul navelor comerciale.

Aceste cursuri sunt organizate în parteneriat cu CERONAV Constanta.

Înscrierea constă în completarea fișei de inscriere la sediul RoNoMar, Office 1 (Secretariat RoNoMar - Intre salile CI PCR1 si CI PCR2), în cadrul Academiei Navale. Fișele de inscriere se regăsesc la biroul menționat anterior.

La aceste fișe de înscriere se atașează copia chitanței prin care s-a achitat la casieria Academiei Navale taxa de înscriere în valoarea de 500 lei.

Înscrierile se fac zilnic, în timpul programului de lucru al secretariatului cu studentii.

Cursurile se vor desfășura în cadrul Academiei Navale în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

La sfârșitul perioadei de instruire, studenții care au urmat cursurile IMO Basic vor susține evaluarea la sediul CERONAV. Certificatele vor fi emise de către CERONAV. Susținerea evaluării este condiționată de plata taxei de evaluare si certificare, la casieria CERONAV. Această taxă se va plăti la sfârșitul perioadei de instruire.

Pentru informare, valoarea taxei de evaluare si certificare o regasiti in Anexa ordinului Ministrului Transporturilor nr 716/03.07.2017, pagina 5 pozitia 17 si in acest moment este 350 lei.