Anunțuri ADL-ANMB

Detalii organizatorice privind inceperea anului universitar

Detalii organizatorice privind inceperea anului universitar

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți,

Pentru începerea anului universitar, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte organizatorice.

Pe pagina https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/orar.html au fost publicate grupele de studenți de la licență, respectiv masterat. Orarul pentru fiecare grupă va fi publicat pe aceeași pagină în următoarele zile.

Planificarea din orar se va derula începând cu data de 1 octombrie, astfel:

- studenții secției militare vor începe orele fizice din orar;
- masteranzii vor începe orele fizice și online din orar;
- studenții secției civile vor începe doar orele online; simultan cu continuarea activității online, orele fizice vor avea loc în perioada 12-23 octombrie pentru anii 1 și 4, respectiv perioada 26 octombrie-6 noiembrie pentru anii 2 și 3.

În perioada 1-9 octombrie, se vor desfășura ședințe de tutorat conform planificării de pe pagina orarului astfel:
- anul 1 (licență și masterat) - ședințele se desfășoară fizic în campusul ANMB;
- anii 2, 3 și 4 - ședințele se desfășoară online.

La ședințele de tutorat, studenții din anul 1 (licență și masterat) se vor prezenta la sediul ANMB purtând mască de protecție și având asupra lor hartie si instrumente de scris pentru notarea aspectelor comunicate. În cadrul ședințelor de tutorat li se vor înmâna carnetele de studenți și legitimațiile de călătorie. De asemenea, studenții vor avea asupra lor următoarele documente în original:
- certificat de naștere
- cartea de identitate
- diploma de bacalaureat (pentru studenți) sau de licență (pentru masteranzi)
- foaia matricolă (anexă la diplomă)
- 2 fotografii color (dimensiune 3/4 cm)

Studenții care doresc eliberarea de adeverințe de student pot solicita acest lucru printr-un email trimis către:
- secretariat.fim@anmb.ro - pentru studenții ENC si EN, OCSEN, SEN
- secretariat.fnmn@anmb.ro - pentru studenții NTMF si IMNP, SN, MSL, OH.

Pentru o mai bună informare vă rugăm să consultați email-ul personal și site-ul www.anmb.ro în mod regulat.