Anunțuri ADL-ANMB

Studiul european EUROSTUDENT

Studiul european EUROSTUDENT

de către Clinci Cătălin-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți,

Vă informez că România, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), participă pentru a cincea oară, alături de alte 28 de state, la studiul european EUROSTUDENT, ce îşi propune să asigure sprijin în creşterea capacităţii de colectare şi monitorizare a datelor privind situaţia socială şi economică a studenţilor din ţările participante, rezultând o analiză comparativă la nivel european ce va contribui şi la îmbunătăţirea propriului sistem de învăţământ superior.

MEC coordonează, împreună cu UEFISCDI, implementarea în premieră a unui studiu naţional asupra gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea învăţământului superior, Chestionarul National Studenţesc (CNS), care răspunde nevoii de susţinere sistemică a creşterii calităţii învăţământului superior, fiind realizat în cadrul proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc".

MEC acordă o atenţie deosebită acestor proiecte şi a mandatat Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării să coordoneze şi să implementeze cele două studii, în cazul EUROSTUDENT studiul fiind realizat în parteneriat şi cu Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie - Unitatea de Cercetare în Educaţie.

Cercetarea naţională ce priveşte condiţiile de studiu şi de viaţă ale studenţilor din România integrează cele două studii şi se realizează la nivelul tuturor studenţilor din ciclurile de licenţă şi master din toate instituţiile de învăţământ superior public şi privat din România, prin aplicarea online a două chestionare (Chestionarul Naţional Studenţesc - CNS şi Chestionarul EUROSTUDENT).

Dumneavoastră, studenții Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”,  veți primi o singură invitaţie, cu un singur link către cele două chestionare integrate, perioada de desfășurare a studiului fiind noiembrie - decembrie 2020.

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă adresez rugămintea ca la momentul primirii invitației, să completați cele două chestionare. Informațiile furnizate de către dumneavoastră prin completarea chestionarelor vor fi anonimitate și colectate într-o bază de date aflată pe serverul echipei de cercetare. Informațiile vor fi apoi analizate la nivel statistic, evitându-se orice trimitere la o persoană participantă sau informație care poate conduce la identificarea unei persoane.