Anunțuri ADL-ANMB

Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv

Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți,

Avem plăcerea să vă informăm că începând cu luna octombrie 2020, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” va implementa proiectul ”STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”, Cod SMIS: 133383, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul vizează efectuarea de investiții, în decurs de 24 luni, în domeniul educației și al formării profesionale, pentru 241 studenți din cadrul ANMB, pentru creșterea gradului de acces și adaptabilitate la cerințele pieței muncii, prin dezvoltarea unui parteneriat între mediul academic, studenți și angajatori, pentru stimularea învățării pe tot parcursul vieții și facilitarea inserției pe piața muncii.

În cadrul proiectului, prin intermediul unui Centru educațional colaborativ pentru activitățile de practică desfășurate în industria maritimă (CEPIM), vor fi organizate diverse activități destinate studenților:

  • evenimente de informare
  • activități de consiliere profesională
  • cursuri de pregătire în domeniul antreprenorial și IT
  • stagii de practică la diverși operatori economici

Informații suplimentare se găsesc pe https://adl.anmb.ro/practicainovativa sau pe Facebook www.facebook.com/practicainovativa. Înscrierea studenților în proiect se face pe bază de dosar individual completat și depus personal la sediul Academiei Navale. Documentele care trebuie depuse la dosarul de aplicație sunt menționate pe pagina https://adl.anmb.ro/practicainovativa.

Vă așteptam cu drag alături de noi! Nu ezitați să ne contactați pentru orice informații suplimentare prin pagina https://adl.anmb.ro/practicainovativa sau prin email la pocu.practica@anmb.ro.