Anunțuri FIM

Aplicatii pentru burse sociale

 
Imaginea Clinci Cătălin
Aplicatii pentru burse sociale
de către Clinci Cătălin- miercuri, 5 octombrie 2016, 18:06
 

ANUNŢ

APLICAŢII PENTRU BURSE SOCIALE

 

         În perioada 03.10.2016-21.10.2016 se va derula procedura PO 7.2-05 privind acordarea burselor sociale pentru studenții F.I.M. – studii de licența, cu frecvența și cu frecvența redusa, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017. Academia Navala va acorda 15 burse sociale pentru studenții programelor de studii civile, cursuri cu frecvența și cu frecvența redusa, in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi valabil din anul universitar 2016-2017”. Conținutul dosarului trebuie constituit in conformitate cu prevederile regulamentului menționat anterior, care este disponibil pe site-ul ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2016/RegBurseStudenti.pdf).

      Dosarele conținând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului (pavilionul L I – parter, sala LIp - 11).

 

 

                                                                                                                      DECANAT